Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 1152/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane

VIII SA/Wa 544/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Po 429/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Po 128/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

IV SA/Gl 84/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Łd 1234/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Łd 1153/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane

II SA/Łd 1154/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane

II SA/Po 130/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Po 229/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Koninie w przedmiocie zasiłku rodzinnego;
1   Następne >   3