Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 429/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Po 128/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Po 130/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Po 229/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Koninie w przedmiocie zasiłku rodzinnego;

II SA/Po 129/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Po 376/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zwrotu należności i odsetek z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

II SA/Po 946/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie renty socjalnej