Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 271/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej zasiłek rodzinny oraz dodatek do zasiłku rodzinnego i umorzenia postępowania;

III SA/Kr 117/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 874/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 156/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 124/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

III SA/Kr 733/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego

III SA/Kr 1222/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 189/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Gd 207/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 25/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-10

skarg M. H., nieznanej z miejsca pobytu, działającej przez kuratora K. W. na decyzje SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
1   Następne >   +2   4