Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 993/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 378/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń rodzinnych

IV SA/Gl 1000/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

III SA/Kr 410/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-07

skarg A. Ś. na decyzje SKO w przedmiocie przyznania pomocy finansowej nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 408/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności

III SA/Kr 1842/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 1176/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 1173/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

I OSK 1858/12 - Wyrok NSA z 2013-04-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego

IV SA/Gl 825/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   4