Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 66/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

III SA/Kr 1630/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na dzieci

IV SA/Gl 635/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SA/Gl 904/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

IV SA/Gl 590/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

III SA/Kr 2033/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-18

skarg E. W. na decyzje SKO w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu pierwszej instancji.

III SA/Kr 2100/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-18

skarg A. B. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłku okresowego nr [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu pierwszej instancji.

II SA/Ol 48/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku dla opiekuna 1/

IV SA/Gl 404/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy umorzenia oraz spłata nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Łd 222/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny
1   Następne >   +2   5