Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1456/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku wychowawczego

IV SA/Gl 678/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

IV SA/Gl 952/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 6/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego