Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1212/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

II SA/Ol 35/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 1252/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia wysokości i zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.

II SA/Ol 132/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

III SA/Kr 1219/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego oraz dodatków

III SA/Kr 1276/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia rodzicielskiego

II SA/Ol 183/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

II SA/Gl 436/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie świadczenia wychowawczego

IV SA/Gl 979/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 41/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego
1   Następne >   +2   +5   7