Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 13/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji i odmowy przyznania świadczenia wychowawczego