Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wr 908/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie własne oraz za zatrudnionych pracowników