Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Gl 590/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

III SA/Kr 25/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-10

skarg M. H., nieznanej z miejsca pobytu, działającej przez kuratora K. W. na decyzje SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

IV SA/Gl 397/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej

IV SA/Gl 1032/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie rodziny zastępczej

IV SA/Gl 180/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy odstąpienia od naliczania opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

IV SA/Gl 895/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przyznania świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

IV SA/Gl 283/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

IV SA/Gl 400/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

IV SA/Gl 1109/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku wychowawczego

IV SA/Gl 1108/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku wychowawczego
1   Następne >   2