Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 895/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych

VII SA/Wa 511/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu rozbiórki

VII SA/Wa 2190/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia pozwolenia na roboty budowlane

VII SA/Wa 2118/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia

VII SA/Wa 723/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego