Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VIII SA/Wa 634/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zgody na sprzedaż nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków