Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Op 265/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2008 r.