Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1188/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-19

skargę kasacyjną od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego , nr [...] w przedmiocie odmowy wpisu do rejestru zabytków

I SA/Wa 1442/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nakazania przywrócenia zabytku do jak najlepszego stanu

II OZ 1189/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy wpisu do rejestru zabytków

I SA/Wa 557/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie uchylenia ostatecznej decyzji dotyczącej wpisu do rejestru zabytków