Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

I SA/Wa 302/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Wa 131/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 9/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VII SA/Wa 2074/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym