Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

II OSK 7/07 - Wyrok NSA z 2007-04-04

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie utworzenia Parku Kulturowego w K. uchyla zaskarżony wyrok i

II OSK 923/14 - Wyrok NSA z 2015-12-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady m.st. Warszawy w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'Wilanowski Park Kulturowy'

II OSK 1357/17 - Wyrok NSA z 2018-05-08

Skargi kasacyjne A. F., A. K. i D. G. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg A. F., A. K. i D. G. na uchwałę Rady Miasta Z. nr [...] w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'Park Kulturowy obszaru ulicy [...]'