Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

VIII SA/Wa 634/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zgody na sprzedaż nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

IV SA/Gl 191/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie programu opieki nad zabytkami

II OSK 2041/15 - Wyrok NSA z 2015-10-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie założenia gminnej ewidencji zabytków

I SA/Kr 265/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIII/134/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej oku w sprawie udzielenia dotacji celowej