Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

VIII SA/Wa 634/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zgody na sprzedaż nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

IV SA/Gl 191/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie programu opieki nad zabytkami

II OSK 2041/15 - Wyrok NSA z 2015-10-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie założenia gminnej ewidencji zabytków