Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

VII SAB/Wa 28/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

II OSK 2702/13 - Wyrok NSA z 2014-02-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Wrocławia w przedmiocie wydania zaświadczenia potwierdzającego przyznanie statusu społecznego opiekuna zabytków

VII SAB/Wa 73/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Gromnicznej na Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie bezczynności organu

I SAB/Wa 280/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie skreślenia zabytku z rejestru zabytków

IV SAB/Wr 27/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-06-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie wydania zaświadczenia potwierdzającego przyznanie statusu społecznego opiekuna zabytków

II SAB/Gd 166/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie wykreślenia z ewidencji zabytków budynku mieszkalnego

IV SAB/Wr 86/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-14

Sprawa ze skargi na bezczynność D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę decyzji dotyczącej odmowy zezwolenia na wykonanie robót budowlanych

IV SAB/Wr 354/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-24

Sprawa ze skargi na bezczynność D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W. - Delegatura w W. w przedmiocie wydania pozwolenia na remont dachu na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

VII SAB/Wa 123/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego I. umarza postępowanie w sprawie zobowiązania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wydania aktu, II. stwierdza, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu zażalenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny [...] w O. na postanowienie [...] Wojewódzkie...