Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II OSK 1030/08 - Wyrok NSA z 2008-10-14

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w P. w przedmiocie niewydania opinii dotyczącej wykonania robót budowlanych

II SAB/Po 13/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie niewydania opinii dotyczącej wykonania robót budowlanych