Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X

II SA/Lu 110/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

SA/Bd 2896/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Lu 71/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

SA/Sz 2313/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SAB/Lu 2/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-08

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Lu 70/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu w sprawie o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

SA/Sz 2751/01 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Lu 69/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu w sprawie o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

SA/Bk 1337/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
1   Następne >   3