Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

IV SA/Wa 1937/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne

II OSK 3293/14 - Wyrok NSA z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej

II OSK 3042/12 - Wyrok NSA z 2014-05-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu

IV SA/Wa 2575/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 1203/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

IV SA/Wa 340/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-09

skarg Stowarzyszenia 'Z.' z siedzibą w W. na decyzje Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wznowienia postępowania

IV SA/Wa 882/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 2703/12 - Wyrok NSA z 2013-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 dla inwestycji celu publicznego

II OSK 2146/12 - Wyrok NSA z 2014-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zaświadczenia lokalizacyjnego

IV SA/Wa 2008/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
1   Następne >   +2   5