Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Lu 28/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-03-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wyrażenia woli utworzenia ciągu pieszo

III SA/Lu 29/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-03-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wyrażenia woli utworzenia ulicy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Go 71/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu wniosku

SA/Rz 602/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO (...) z 6 marca 1998 r. (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Gl 115/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-03

Sprawa ze skargi M. I. na akt Starosty Powiatu [...] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu

I OSK 1090/06 - Wyrok NSA z 2007-06-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego