Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wa 1794/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 1025/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania