Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 873/06 - Wyrok NSA z 2007-05-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie podziału nieruchomości