Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1020/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 580/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uzgodnienia w zakresie melioracji wodnych