Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 274/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za przyłączenie do wodociągu. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały