Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ol 671/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od kwietnia do grudnia 2008r. i od stycznia do marca 2009r.

I SA/Łd 388/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia za miesiąc maj 2007 roku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

I SA/Sz 670/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r.

III RN 77/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-05-21

Skarga Kazimiery i Aleksandra L. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie pozwolenia na budowę po rozpoznaniu rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA w Warszawie , IV SA 794/98