Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Go 311/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

IV SA/Wa 497/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziów w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie Ministra Środowiska nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II OSK 1352/12 - Wyrok NSA z 2013-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia odd...

IV SA/Wa 1274/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Sz 1034/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-12-19

skarg Spółki A. oraz Przedsiębiorstwa A. na uchwałę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w przedmiocie uchwalenia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012

IV SA/Wa 1859/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia realizacji inwestycji

IV SA/Po 139/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Po 138/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 577/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie , Nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komuna...

IV SA/Wa 2605/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony przyrody
1   Następne >   +2   +5   10