Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 497/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziów w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie Ministra Środowiska nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Wa 1274/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1859/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia realizacji inwestycji

IV SA/Wa 1676/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków realizacji inwestycji

IV SA/Wa 84/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków realizacji inwestycji

IV SA/Wa 1682/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia realizacji inwestycji

IV SA/Wa 2041/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowa uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 2064/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia realizacji inwestycji

IV SA/Wa 1827/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 861/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego