Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1443/18 - Wyrok NSA z 2018-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku usługowego z przeznaczeniem na usługowo

II OSK 2242/16 - Wyrok NSA z 2018-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OSK 3315/17 - Wyrok NSA z 2018-09-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 2276/16 - Wyrok NSA z 2018-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w [..] w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 2331/16 - Wyrok NSA z 2018-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w [..] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II OSK 2333/16 - Wyrok NSA z 2018-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 2406/16 - Wyrok NSA z 2018-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy

II OSK 1419/18 - Wyrok NSA z 2018-09-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II OSK 2341/16 - Wyrok NSA z 2018-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łomży w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia