Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1227/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-08

skarg H. K. i K. G. na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

IV SA/Wa 1604/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SAB/Wa 199/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

IV SA/Wa 1226/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-07

Skarga H. K. i K. G. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

IV SA/Wa 1086/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia[...] marca 2009 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta W. Nr [...] , znak: [...]

IV SA/Wa 1226/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-03

skarg H. K. i K. G. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

IV SA/Wa 1228/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 1621/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi wojewódzkiej

IV SA/Wa 1639/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-09

Skarga A. S., Z. S. i T. O. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji oraz decyzji Wojewody [...] nr [...]
1   Następne >   +2   5