Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 280/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wa 807/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-23

Wniosek w przedmiocie lokalizacji drogi krajowej

IV SA/Wa 1730/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-10

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 1370/09 - Wyrok NSA z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi do ponownego rozpoznania

IV SA/Wa 1326/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-20

Skarga A. P. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji oraz decyzji Wojewody [...] nr [...]

IV SA/Wa 1248/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-03

skarg M. B., T. B., J. K. i H. W. na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

IV SA/Wa 1226/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

IV SA/Wa 1227/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

IV SA/Wa 2034/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy

IV SA/Wa 547/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie lokalizacji drogi
1   Następne >   3