Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1954/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-11

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 1813/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1887/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-22

skarg W. G., W. T. i B. M. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 1954/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 2035/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-31

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi powiatowej

IV SA/Wa 1/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 1302/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

IV SA/Wa 283/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi publicznej

IV SAB/Wa 50/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania zażalenia

IV SA/Wa 76/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   3