Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2184/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 2185/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II SA/Bd 1191/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie nakazu wstrzymania użytkowania terenu albo przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania

II SA/Po 1169/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Lesznie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany sposobu zagospodarowania terenu

IV SA/Wa 2186/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II SA/Wr 62/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Grębocice w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębocice

II SA/Wr 506/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

II SA/Gl 465/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-08-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bd 177/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu

II SA/Gl 723/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przywrócenia poprzedniego zagospodarowania terenu
1   Następne >   3