Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Lu 633/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych

II SA/Sz 539/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych

II SA/Rz 626/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

IV SA/Wa 1698/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-18

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1675/08 - Wyrok NSA z 2009-10-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 1896/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1885/10 - Wyrok NSA z 2011-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze

II OSK 1886/10 - Wyrok NSA z 2011-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze

II SA/Ke 408/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-09-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

IV SA/Wa 672/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   6