Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 2577/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty M. w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II OSK 1680/12 - Wyrok NSA z 2013-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 515/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej