Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Po 344/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości;

II SA/Gd 674/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Po 220/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę;

II SA/Po 219/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę;