Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Ol 211/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-06-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

IV SA 1083/98 - Wyrok NSA z 2000-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Konserwatora Zabytków w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy

III RN 175/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-10-08

Skarga Lecha G. na postanowienie Generalnego Konserwatora Zabytków w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy, po rozpoznaniu na rozprawie rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA w Warszawie IV SA 1083/98