Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OSK 344/14 - Wyrok NSA z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wądroże Wielkie w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców gminy o przeprowadzenie referendum gminnego

III SA/Lu 344/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/70/07 Rady Gminy Włodawa w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty planistycznej

II OSK 1390/11 - Wyrok NSA z 2011-10-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ś. w przedmiocie założenia cmentarza komunalnego na terenie Gminy Ś.

OSK 1711/04 - Wyrok NSA z 2005-07-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmie w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum

II SAB/Łd 57/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-03-18

skargę Polskich Sieci (...) S. A. w W. na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

II OZ 618/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Lublinie w przedmiocie wyboru ławników na kadencję 2000

II OSK 2470/15 - Wyrok NSA z 2017-05-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Michałowice w przedmiocie nadania nazw ulic w miejscowości P.