Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Gl 952/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-02-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku wstrzymania użytkowania terenu

II SA/Kr 1480/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K., w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Kr 763/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-08-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Nr [...] [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II OSK 2639/16 - Wyrok NSA z 2018-10-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Kr 1092/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Nr [...] [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione