Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Wa 774/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie ustalenia obszaru zabudowy śródmiejskiej

IV SA/Wa 2015/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę nr [...] Rady Gminy J. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 550/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie zarzutu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 1026/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 408/11 dotyczącej zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 176/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-05-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Starachowicach w przedmiocie : rozpatrzenia protestu do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 177/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-05-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Starachowicach w przedmiocie : rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 294/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-03-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Bliżynie w przedmiocie : odrzucenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 540/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Michałowie w przedmiocie rozpatrzenie zarzutu wniesionego do projektu planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 596/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia protest...

II SA/Ke 925/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie : zarzutów do projektu planu miejscowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100