Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 29/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy D. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 1143/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy B.

II SA/Kr 183/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 776/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Z. nr [....] w granicach administracyjnych miejscowości B.

II SA/Kr 970/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mogilany w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania Gminy Mogilany;

II SA/Kr 1276/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-02

skarg K.R.-M., Z.M. , S.M. , A.J. , M.K, E.W., M.A. na uchwałę Rady Gminy Zabierzów w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Aleksandrowice, Burów, Kleszczów w Gminie Zabierzów

II SA/Kr 1176/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jabłonka w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej miejscowość Jabłonka stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie rysunku planu obejmującego oznaczenie przeznaczenia terenu

II SA/Kr 1335/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 225/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-04-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. w przedmiocie częściowego odrzucenia zarzutu wniesionego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 200/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-08-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zielonki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki nr 04 w granicach administracyjnych miejscowości Węgrzce I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej rysunku planu obejmującego przebieg drogi na działce numer [...] w Węgrzcach - Gmina Zielonki; II. zasądza od Rady Gminy Zielonki na rzecz skarżącego S.K. kwotę 557 zł /pięćset pięćdziesiąt siedem ...
1   Następne >   +2   4