Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Gl 391/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w L. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 821/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Oława w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Zakrzów w Gminie Oława

II OSK 1399/14 - Wyrok NSA z 2014-10-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w Dobroniu w przedmiocie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobroń

II SA/Łd 256/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowosolna w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna 1. stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy Nowosolna nr XXXVII/224/13 oku w części dotyczącej pkt 1 rozdziału XXV; 2. stwierdza, że zaskarżona uchwała w zakresie określonym w pkt 1 wyroku nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia się wyroku; 3. zasądza od ...

II SA/Bd 1216/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy [...]

II SA/Go 820/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia zmiany oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta.

II SA/Gl 674/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ś. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały i orzeka, że nie podlega ona wykonaniu w całości.

IV SA/Wa 897/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 1108/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Go 266/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1   Następne >   +2   +5   +10   91