Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 881/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Bk 679/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta S. dla terenów położonych przy ul. [...], [...] i [...]

II SA/Bk 678/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta S. stwierdza nieważność zaskarżonego aktu

II SA/Lu 508/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Burmistrz Miasta w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 2 ust. 1 pkt 1

II SA/Bk 678/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-06-02

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta S.

II OSK 369/19 - Wyrok NSA z 2020-03-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej Trzemeszna w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego