Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 2189/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 2062/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 1846/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-20

Wniosek w przedmiocie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego