Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II OSK 2597/13 - Wyrok NSA z 2013-12-20

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Gminy Działdowo na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bk 120/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-04-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w B. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Sz 1123/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-03-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości [...] u c h y l a zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze

II SA/Bk 822/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-02-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla B. w B. (rejon ulic K. E. N. i H. K.).

II SA/Bk 293/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-07-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bk 294/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-07-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bk 498/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-09-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr [...] Rady Miejskiej B. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Z. w B.

II SA/Sz 1113/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-12-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: '[...]'

II SA/Po 343/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-09-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Łd 720/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubochnia 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze; 2. zasądza od Wojewody Łódzkiego na rzecz skarżącej Gminy Lubochnia kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. LS
1   Następne >   +2   +5   +10   26