Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 133/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o warunkach zabudowy

II OW 65/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie o odmowie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji oczyszczalni wód kopalnianych

II OW 15/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem stwierdzającym uzgodnienie warunków zabudowy

II OW 132/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-28

Wniosek w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Bochnia znak: [...] o warunkach zabudowy

II OW 131/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do uzgodnienia decyzji Wójta Gminy N. o warunkach zabudowy na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

II OW 55/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku warsztatu samochodowego w pasie terenu zarezerwowanym pod autostradę

II OW 37/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-18

Wniosek Starosty Bydgoskiego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Starostą Bydgoskim a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wskazanie organu właściwego do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OW 109/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia zażalenia na postanowienia Starosty Szamotulskiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

II OW 103/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia zażalenia na postanowienia Starosty Szamotulskiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

II OW 25/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy
1   Następne >   +2   4