Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1549/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 440/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania dodatkowych robót budowlanych

II SA/Kr 112/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 939/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 1286/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 555/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania wznowieniowego

II SA/Kr 892/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie zaopiniowania zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Kr 202/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania

II SA/Kr 1480/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K., w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Kr 1697/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego
1   Następne >   2