Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

II SA/Lu 848/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Ke 44/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Ol 141/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1/

II SA/Rz 614/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Rz 1178/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 797/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 523/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

III SA/Gd 1017/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 842/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

IV SA/Gl 857/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej
1   Następne >   +2   +5   +10   71