Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 848/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Rz 614/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 797/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Gd 323/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej

I OSK 534/08 - Wyrok NSA z 2009-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Wrocławiu w przedmiocie przyznania zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 77/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia[...], nr [...] w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I OSK 431/08 - Wyrok NSA z 2009-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 526/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłacanej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 259/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 1260/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   +5   11